Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego o wyniku przetargu- dz. nr 4/5 i 4/9, AM-1, obręb Niedźwiedna, Bystrzyca Kłodzka

GN.6840.2.1.2019.GN6                                                                               Kłodzko, 02.09.2022 r.

 

 

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

O WYNIKU PRZETARGU

 

 

1. Data przetargu: 25.08.2022r.  

2. Miejsce przetargu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, Sala Konferencyjna, pokój 1.1

3. Rodzaj przetargu:  IV przetarg ustny nieograniczony

4. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość niezabudowana położona w Bystrzycy Kłodzkiej w okolicy ul. Floriańskiej,  oznaczona geodezyjnie jako dz. nr  4/5, (AM-1), obręb Niedźwiedna o powierzchni 0,0347 ha, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako grunty orne i pastwiska trwałe (RIVa, PsIV) oraz dz. nr 4/9, AM-1, obręb Niedźwiedna  o powierzchni 0,2608 ha, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako pastwiska trwałe i grunty orne (PsIV, RIVa), wpisana do księgi wieczystej nr SW1K/00062119/8.

5. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w IV przetargu: 0

6. Liczba osób niedopuszczonych do IV przetargu: 0

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych netto)

8. Nabywca nieruchomości: IV przetarg zakończył się wynikiem negatywnym wobec braku oferentów.

 

Niniejsza informacja zostaje na okres 7 dni wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 oraz opublikowana na stronie  www.bip.powiat.klodzko.pl