Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 22 września 2022 roku

 

Komisja Rozwoju, Promocji, Turystyki                                                                                       Kłodzko, 19 września 2022 roku

i Ochrony Środowiska

ORG.BR.0012.52.2022.BR2

                Radni,

Członkowie Komisji

Rozwoju, Promocji, Turystyki

i Ochrony Środowiska

 

Zawiadamiam, iż zwołuję w dniu 22 września 2022 roku, o godz. 12.00 posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego Rady Powiatu Kłodzkiego, która odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. Stan zaawansowania realizacji projektu drogi S8.
 3. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Stronie Śląskie, Gminy Nowa Ruda, Gminy Bystrzyca Kłodzka, Gminy Radków, Gminy Międzylesie,
  • nadania Ryszardowi Bilan Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
  • nadania Wojciechowi Ciężkowskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
  • nadania Krzysztofowi Filipowicz Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
  • nadania Tomaszowi Gmerek Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
  • nadania Elżbiecie Junak Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
  • nadania Klubowi Honorowych Dawców Krwi im. Zbyszka Iwanickiego przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
  • nadania Klubowi Tanecznemu „Rudan" Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
  • nadania Leszkowi Michalskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/),
  • nadania Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Duszniki-Zdrój Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
  • nadania Ewie Miś -Krzemińskiej Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
  • nadania Piotrowi Palecznemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
  • nadania Krzysztofowi Stefaniak Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
  • nadania Darii Szulc Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
  • nadania Elżbiecie Ulatowskiej Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
  • nadania Zespołowi „Waliszowianie" Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 4. Informacja zarządu z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej - zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych.
 5. Gospodarka leśna w 2021 roku.
 6. Sprawy różne:
 • ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystykii Ochrony Środowiska,
 • przyjęcie protokołu nr 7/22 z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska w dniu 25 sierpnia 2022 roku.

 

         Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1526.).

 

 

                                          Z poważaniem

                                                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                      Adam Łącki

 

 

 

      Sprawę prowadzi:                                                                                                                       

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 865 75 31                                                                                            

e-mail:                                                                                 

            rada@powiat.klodzko.pl