Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Terenowy Punkt Paszportowy (TPP)

 

Terenowy Punkt Paszportowy w Kłodzku

ul. Wyspiańskiego 2K, I piętro, pok. nr 1.18

57-300 Kłodzko

tel. 74 865 75 05

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 14.00 - przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie dokumentów

 

Uprzejmie informujemy, że wraz z wdrożeniem nowego systemu obowiązuje uproszczona procedura wnioskowania o paszport. Nie ma już konieczności wypełniania przez osoby ubiegające się o dokument paszportowy papierowych wniosków - wniosek będzie generowany w systemie przez urzędnika, a następnie podpisywany przez wnioskodawcę na urządzeniu służącym do podpisu.

 

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku o paszport:

 • Dowód uiszczenia opłaty (wydruk potwierdzenia przelewu) – w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi,
 • Kolorowa fotografia – wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • Dokument potwierdzający tożsamość.

 

Przed wizytą w urzędzie należy dokonać opłaty paszportowej w formie przelewu na konto wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dokument paszportowy oraz dopisek "opłata paszportowa", a następnie przynieść do złożenia wniosku wydrukowane potwierdzenie przelewu.

Przelew należy dokonać na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na konto:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Finansów i Budżetu
NBP O/O Wrocław
nr konta 41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

Jest również możliwość dokonywania płatności kartą na miejscu podczas składania wniosku (w punkcie paszportowym brak możliwości płatności gotówką).

Wysokość opłat:

 • 140 zł – za paszport ważny 10 lat;
 • 70 zł – za paszport ważny 10 lat, wydany (z uwzględnieniem 50 % ulgi):
  • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  • kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  • uczniom od 12 roku życia i studentom do 26 roku życia.

UWAGA ulga nie dotyczy słuchaczy studiów doktoranckich, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005r prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, póz, 1365).

 

Nie pobiera się opłaty paszportowej za wydanie paszportu od osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat.

 

Wydanie paszportu osobie małoletniej do 12. roku życia:

 • 30 zł – za paszport, wydany małoletnim:
  • do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego;
  • realizującym obowiązek szkolny.

Wydanie paszportu członkom rodzin wielodzietnych posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny:

 • 15 zł – za paszport wydany dzieciom do 12. roku życia;
 • 35 zł – za paszport wydany dzieciom od 12. do 25. roku życia;
 • 70 zł – za paszport dla rodziców i małżonków rodziców.

 

Odbiór dokumentu jest możliwy tylko w organie, w którym został złożony wniosek.

Osoba ubiegająca się o dokument paszportowy otrzymuje informację o gotowym dokumencie do odbioru (w formie wiadomości SMS lub wiadomości e-mail, w zależności od wskazanej we wniosku formie).

 

Punkt nie przyjmuje wniosków o wydanie paszportu  tymczasowego.

 

Informacje ogólnodostępne na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych