Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

X sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 wrzesnia 2022 roku

 

OGŁOSZENIE
Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego
 zawiadamia, że w dniu 28 września 2022 roku, o godz. 10.00
w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego ( nr 109 )
 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1
                        odbędzie się X sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

Przed rozpoczęciem sesji Rady Powiatu Kłodzkiego odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów
Stypendium Uczniowskiego Programu Stypendialnego Powiatu Kłodzkiego "Discipulus Exemplorum" oraz Medalu im. Ks. Dr Jana Dzierżona za zasługi na rzecz pszczelarstwa dla Starosty Kłodzkiego.

 

Porządek obrad X sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
4.    Informacja zarządu z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku oraz kształtowania się  wieloletniej prognozy finansowej- zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych.
5.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
c)    określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok,
d)    udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Stronie Śląskie, Gminy Nowa Ruda, Gminy  Bystrzyca Kłodzka, Gminy Radków, Gminy Międzylesie, Gminy Kłodzko,
e)    pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej,
f)    ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia,
g)    zmiany Statutu podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku,
h)    nadania Ryszardowi Bilanowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
i)    nadania Wojciechowi Ciężkowskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
j)    nadania Krzysztofowi Filipowiczowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
k)    nadania Tomaszowi Gmerkowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
l)    nadania Elżbiecie Junak Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
m)    nadania Klubowi Honorowych Dawców Krwi im. Zbyszka Iwanickiego przy Urzędzie Miasta w Kudowie- Zdroju Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
n)    nadania Klubowi Tanecznemu „Rudan” Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
o)    nadania Leszkowi Michalskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
p)    nadania Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Duszniki- Zdrój Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
q)    nadania Ewie Miś- Krzemińskiej Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
r)    nadania Piotrowi Palecznemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
s)    nadania Krzysztofowi Stefaniakowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
t)    nadania Darii Szulc Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
u)    nadania Elżbiecie Ulatowskiej Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
v)    nadania Zespołowi „Waliszowianie” Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.
6.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów  i    spotkań.
7.    Interpelacje i pytania radnych.
8.    Wnioski i oświadczenia radnych.
9.    Sprawy różne.
10.    Zamknięcie obrad X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego
                                                                                                                          (-)
                                                                                                            Zbigniew Łopusiewicz