Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 26 września 2022 roku

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych                                                                                           Kłodzko, 21 września 2022 roku

ORG.BR.0012.53.2022.BR2

 

Radni,

Członkowie Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

 

  Zawiadamiam, iż zwołuję w dniu 26 września 2022 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:

                   a) w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022r.

  1. Informacja zarządu z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej - zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych.
  2. Sprawy różne:

             a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,

             b) przyjęcie protokołu: nr 7/22 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 24 sierpnia 2022 roku.

 

                  Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1526).

 

                                                                         Z poważaniem

                                                                           Przewodniczący Komisji

                                                                           Tomasz Nowicki

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 865 75 31

e-mail: