Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 26 września 2022 roku

Komisja Edukacji                                                                                                                                Kłodzko, 21 września 2022 roku

ORG.BR.0012.54.2022.BR2

 Radni,

Członkowie

            Komisji Edukacji

         Zawiadamiam, iż zwołuję w dniu 26 września 2022 roku, o godz. 12.00 posiedzenie Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

         1.  Ustalenie porządku obrad komisji.

         2.  Bieżące opiniowanie projektów uchwał.

         3.  Bieżąca informacja Dyrektora Wydziału Oświaty.

4.  Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego.

5. Informacja zarządu z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej - zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych.

         6.  Sprawy różne:

          a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji, 

         b) przyjęcie protokołu nr 7/22 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 24 sierpnia 2022 roku.

            Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1526).

 

                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                Jarosław Przybył

 

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                               

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu                                                                                                              

Tel. 74 865 75 31

e-mail:

              rada@powiat.klodzko.pl