Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 11 października 2022 roku

Komisja Rewizyjna                                                                Kłodzko, 5 października 2022 roku

ORG.BR.0012.57.2022.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Rewizyjnej

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 11 października 2022 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu (sala nr 109), w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1.

Porządek obrad:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Przyjęcie protokołu i sprawozdania pokontrolnego z kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji zadań (w 2021 roku oraz na bieżąco), finansowanych przez PFRON na likwidację barier architektonicznych i technicznych, przeprowadzonej w dniu 13 września 2022 roku.
  3. Kontrola Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie realizacji inwestycji drogowych na drogach powiatowych w latach 2020- 2021, w kontekście zapisów „Programu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego” - przyjętego uchwałą nr II/18/2012 Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 7 marca 2012 r. wraz z informacją na temat inwestycji bieżących i planów na rok 2023.
  4. Sprawy różne:
  1. ustalenia daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
  1. Wizja lokalna w terenie- przegląd inwestycji drogowych na drogach powiatowych.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1526).

 

Z poważaniem

                                                                         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                  Grzegorz Kuzak