Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na staż do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku

Strona archiwalna

 

Starosta Kłodzki ogłasza nabór kandydata na staż z Powiatowego Urzędu Pracy

 

Organizator stażu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko

Miejsce realizacji: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2k

Liczba kandydatów do przyjęcia: 1

Stanowisko: archiwista

Okres odbywania stażu: 12 miesięcy

 

Zakres zadań realizowanych na stażu:

 1. Archiwizowanie dokumentacji orzeczniczej.
 2. Segregowanie dokumentacji orzeczniczej w archiwum.
 3. Wyszukiwanie w archiwum dokumentacji na potrzeby komisji orzeczniczej.
 4. Klasyfikacja akt i tworzenie teczek z dokumentami.
 5. Rejestracja dokumentacji.
 6. Przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej, karty parkingowej.
 7. Przyjmowanie interesantów  oraz udzielanie im informacji.
 8. Przygotowywanie korespondencji do wysyłki oraz inne czynności kancelaryjne.
 9. Opracowywanie akt orzeczniczych.                                                                                                              

Wymagania względem kandydatów na staż:

 1. wykształcenie min. średnie, preferowane wykształcenie wyższe;
 2. umiejętność obsługi komputera;
 3. ogólna orientacja w administracji samorządowej;
 4. cechy osobowościowe: sumienność, samodzielność, dokładność.

Nabór kandydatów na staż odbędzie się w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Nabór przeprowadzi komisja złożona z kierownika komórki organizacyjnej, w której będzie realizowany staż oraz kierownika Referatu ds. kadrowych i kancelaryjnych.

Osoby zainteresowane realizacją stażu proszone są o składanie swoich ofert zawierających:

 1. CV (z aktualnym nr telefonu kontaktowego),
 2. podanie o przyjęcie na staż,
 3. informację dotyczącą kwalifikowalności kandydata na staż oraz oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.powiat.klodzko.pl zakładka Formularze i druki – Wydział Organizacyjny).

Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1.

Termin składania ofert upływa dnia 21 października 2022 r.

Z grona złożonych podań komisja dokona wstępnego wyboru kandydatów, którzy zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Planowany termin rozpoczęcia stażu: listopad 2022 r. Realizacja stażu uwarunkowana jest pozytywną decyzją Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie organizacji stażu w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Przed złożeniem oferty kandydat zobowiązany jest upewnić się w urzędzie pracy, czy kwalifikuje się na staż, tzn. czy spełnia warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.