Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XI nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 19 października 2022 roku

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

zawiadamia, że w dniu 19 października 2022 roku, o godz. 9.00

odbędzie się XI nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

Ponadto, na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji                  kryzysowych (t.j.Dz.U.2021.2095 ze zm.) Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego zarządza obradowanie                         w zdalnym trybie.

 

Porządek obrad XI sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu.
  1. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                                       (-)

                  Zbigniew Łopusiewicz