Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XI nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 19 października 2022 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

XI nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 19 października 2022 roku

 

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018  r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych, przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr XI/1) (09:07)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Waldemar Bicz, Józef Kołt, Adam Łącki, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XI/2), (09:10)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Tomasz Nowicki, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Borysław Zatoka, Robert Duma, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Sławomir Karwowski, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Maciej Awiżeń, Paweł Szafran, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Michał Cisakowski, Krystyna Śliwińska, Waldemar Bicz, Józef Kołt, Adam Łącki, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu (druk nr XI/3) (09:17)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Jolanta Walkiewicz, Paweł Szafran, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Krystyna Śliwińska, Zbigniew Łopusiewicz, Waldemar Bicz, Adam Łącki, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński.

PRZECIW(1):

Józef Kołt

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Tomasz Nowicki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

 

 

Sporządziła:  Diana Zając

        Biuro Rady Powiatu