Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 26 października 2022 roku

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

 zawiadamia, że w dniu 26 października 2022 roku, o godz. 10.00

w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego ( nr 109 )

 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1

                        odbędzie się XII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Przed rozpoczęciem sesji Rady Powiatu Kłodzkiego odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów Stypendium Uczniowskiego Programu Stypendialnego Powiatu Kłodzkiego "Discipulus Exemplorum".

 

Porządek obrad XII sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X i XI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 4. Wybór Wicestarosty:
  1. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  2. zgłoszenie kandydatury przez Starostę Kłodzkiego,
  3. przeprowadzenie głosowania tajnego,
  4. stwierdzenie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2030”.
  2. zmian w budżecie Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji zadań (w 2021 roku oraz na bieżąco), finansowanych przez PFRON na likwidację barier architektonicznych i technicznych, przeprowadzonej w dniu 13 września 2022 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań oraz informacja na temat realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego za trzy kwartały 2022 roku.
 8. Interpelacje i pytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

                                                                                    Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                               (-)

               Zbigniew Łopusiewicz