Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 24 listopada 2022 roku

Komisja Bezpieczeństwa,                                                                                                  Kłodzko, 18 listopada 2022 roku

Porządku Publicznego

i Infrastruktury Drogowej

ORG.BR.0012.68.2022.BR2

Radni,

Członkowie Komisji

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej

 

         Zawiadamiam, iż zwołuję w dniu 24 listopada 2022 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

       Porządek posiedzenia:

     1.  Ustalenie porządku obrad komisji.

      2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:

          a) w sprawie przekazania Gminie Kłodzko zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 3291D w celu realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3291D na odcinku wsi Szalejów Górny i Szalejów Dolny".

       3. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2023 rok.

4. Plany pozyskania środków zewnętrznych na zadania dotyczące dróg powiatowych w 2023 roku.

5. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok oraz zgłoszenie propozycji do planu pracy Rady na 2023 rok

6. Sprawy różne:

     a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego Infrastruktury Drogowej,

     b) przyjęcie protokołu nr 11/22 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej w dniu 20 października 2022 roku.

        Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1526).

 

 

Z poważaniem

 Przewodniczący Komisji

                            Waldemar Bicz

 

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 865 75 31

e-mail:

            rada@powiat.klodzko.pl