Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 28 listopada 2022 roku

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych                                                                              Kłodzko, 22 listopada 2022 roku

ORG.BR.0012.66.2022.BR2

Radni,

Członkowie Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

            Zawiadamiam, iż zwołuję w dniu 28 października 2022 roku, o godz. 08.30 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok,

b) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2023,

c) w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia płatności, rozkładania na raty i odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo- leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym i w zakładach rehabilitacji leczniczej,

d) w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizującego "Delta" w Nowej Rudzie i nadanie jej statutu

3. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2023 rok.

4. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok oraz zgłoszenie propozycji do planu pracy Rady Powiatu Kłodzkiego na 2023.

5. Sprawy różne:

a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,

b) przyjęcie protokołu: nr 9/22 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 24 października 2022 rok.

 

          Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1526).

 

                                                                      Z poważaniem

                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                           Tomasz Nowicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 865 75 31

e-mail: