Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 28 listopada 2022 roku

Komisja Edukacji                                                                                                                Kłodzko, 22 listopada 2022 roku

ORG.BR.0012.67.2022.BR2

Radni,

Członkowie

           Komisji Edukacji

 

            Zawiadamiam, iż zwołuję w dniu 28 listopada 2022 roku, o godz. 08.00 posiedzenie Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

      Porządek posiedzenia:

     1. Ustalenie porządku obrad komisji.

     2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał.

     3. Bieżąca informacja Dyrektora Wydziału Oświaty.

     4. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2023 rok.

     5.Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy, mowie nienawiści i uzależnieniom w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki.

     6. Przyjęcie ramowego planu pracy komisji na rok 2023 i propozycje do planu pracy rady na rok 2023.

     7.  Sprawy różne:

        a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji,

        b) przyjęcie protokołu nr 9/22 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 24 października 2022 roku.

          Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1526).

 

 

                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                      Jarosław Przybył

Sprawę prowadzi:                                                                                                               

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu                                                                                                              

Tel. 74 865 75 31

e-mail:

              rada@powiat.klodzko.pl