Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 listopada 2022 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

XIV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 28 listopada 2022 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018  r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych, przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 26 października 2022 roku. (11:10)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Ewelina Ptak, Grzegorz Kuzak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Borysław Zatoka, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Waldemar Bicz, Józef Kołt, Anita Piszko, Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska, Michał Cisakowski, Adam Łącki, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z XIII uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 10 listopada 2022 roku. (11:10)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Adam Łącki, Robert Duma, Tomasz Nowicki, Marek Mazurkiewicz, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Jolanta Walkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Krystyna Śliwińska, Borysław Zatoka, Józef Kołt, Jacek Hecht, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Waldemar Bicz, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Jarosław Przybył

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (druk nr XIV/1) (11:12)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Józef Kołt, Mariusz Borcz, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Michał Cisakowski, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska, Borysław Zatoka, Adam Łącki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zielińsk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr XIV/2) (11:15)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Borysław Zatoka, Robert Duma, Jarosław Przybył, Tomasz Nowicki, Paweł Szafran, Waldemar Bicz, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Jacek Hecht, Zbigniew Łopusiewicz, Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Anita Piszko, Mariusz Borcz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Krystyna Śliwińska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  XIV/3), (11:16)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Adam Łącki, Michał Cisakowski, Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Zbigniew Łopusiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Borysław Zatoka, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2023 (druk nr XIV/4) (11:17)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Tadeusz Zieliński, Tomasz Nowicki, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Jacek Hecht, Grzegorz Kuzak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Paweł Szafran, Adam Łącki, Robert Duma, Waldemar Bicz, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Michał Cisakowski, Jolanta Walkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka, Sławomir Karwowski, Anita Piszko

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok (druk nr XIV/5) (11:18)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Sławomir Karwowski, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Mariusz Borcz, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jolanta Walkiewicz, Adam Łącki, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Borysław Zatoka, Ryszard Niebieszczański, Robert Duma, Jarosław Przybył, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego "Delta" w Nowej Rudzie i nadanie jej statutu (druk nr XIV/6) (11:20)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Paweł Szafran, Robert Duma, Adam Łącki, Borysław Zatoka, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Tadeusz Zieliński, Jarosław Przybył

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia płatności, rozkładania na raty i odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo- leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym i w zakładach rehabilitacji leczniczej (druk nr XIV/7) (11:21)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Robert Duma, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Adam Łącki, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Borysław Zatoka, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Kłodzko zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 3291D w celu realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3291D na odcinku wsi Szalejów Górny i Szalejów Dolny" (druk nr XIV/8) (11:23)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Józef Kołt, Adam Łącki, Waldemar Bicz, Krystyna Śliwińska, Jacek Hecht, Paweł Szafran, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 września 2022 roku na Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach- Zdroju (druk nr XIV/9). (11:26)

Wyniki imienne:

ZA(17):

Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Waldemar Bicz, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz

PRZECIW(1):

Krystyna Śliwińska

WSTRZYMUJĘ SIĘ(7):

Tomasz Nowicki, Paweł Szafran, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jacek Hecht, Mariusz Borcz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń

 

Sporządziła:  Diana Zając

                   Biuro Rady Powiatu