Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2022 roku

Komisja Bezpieczeństwa,                                                                                                           Kłodzko, 16  grudnia 2022 roku

Porządku Publicznego

i Infrastruktury Drogowej

ORG.BR.0012.72.2022.BR2

Radni,

Członkowie Komisji

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej

 

         Zawiadamiam, iż zwołuję w dniu 22 grudnia  2022 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

       Porządek posiedzenia:

1. Ustalenie porządku obrad komisji.

2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A.- w restrukturyzacji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kłodzkiego,

b) w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr X/62/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia.

3. Działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Polityki Zdrowotnej w 2022 roku oraz plany na rok 2023

4. Sprawy różne:

     a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku     Publicznego Infrastruktury Drogowej,

     b) przyjęcie protokołu nr 12/22 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej w dniu 24 listopada 2022 roku.

 

        Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1526).

 

 

 Z poważaniem

   Przewodniczący Komisji

                                           Waldemar Bicz

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 865 75 31

e-mail:

            rada@powiat.klodzko.pl