Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 grudnia 2022 roku

               OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

 zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2022 roku, o godz. 10.00

w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego ( nr 109 )

 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1

                        odbędzie się XV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

 

Porządek obrad XV sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego i Uchwały                     Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023:
  1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu Kłodzkiego,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023,
  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok,
  5. opinie komisji merytorycznych do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego oraz o projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023,
  6. dyskusja,
  7. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  8. podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku                    budżetowego 2022,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A.- w restrukturyzacji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu kłodzkiego,
  5. zmiany uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr X/62/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia,
  6. określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób                           Niepełnosprawnych na 2022 rok,
  7. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023,
  8. zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji Rady Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok,
  9. zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji programu naprawczego "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku, przeprowadzonej w dniu 14 listopada 2022 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami.
 8. Interpelacje i pytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

                                                                               Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                               (-)

               Zbigniew Łopusiewicz