Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 28 grudnia 2022 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                                Kłodzko, 22 grudnia 2022 roku

ORG.BR.0012.74.2022.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Budżetu i Finansów

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 28 grudnia 2022 roku, o godz. 8.15 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, na ul. Okrzei 1.

 

Porządek obrad:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku XV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie:
  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,
  4. zmiany uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr X/62/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia,
  5. określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok.
  1. Sprawy różne:
  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
  2. przyjęcie protokołu nr 13/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28 listopada 2022 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U.2022.1526.).

 

                                                       Z poważaniem

                      Przewodniczący Komisji

 Marek Mazurkiewicz