Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Starosty Kłodzkiego - 2023 rok

Rejestr zarządzeń - 2023 rok

DOCXRejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2023 rok (28,05KB)
 

Zarządzenia Starosty Kłodzkiego - 2023 rok

98) PDFZarządzenie Nr 98/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu i programu auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na 2024 rok (1,79MB)

97) PDFZarządzenie Nr 97/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostek obsługiwanych (297,42KB)

96) PDFZarządzenie Nr 96/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2024 rok (672,83KB)

95) PDFZarządzenie Nr 95/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w 2023 r. (349,40KB)

94) PDFZarządzenie Nr 94/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu szkoleń na rok 2024 (755,50KB)

93) PDFZarządzenie Nr 93/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do protokolarnego odbioru pracy, zleconych umową: z dnia 28 sierpnia 2023 r. Nr CRU/GK/353/2023 (296,16KB)

92) PDFZarządzenie Nr 92/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2024 roku (278,28KB)

91) PDFZarządzenie Nr 91/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. rejestracji i nakładania kar w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych (985,57KB)

90) PDFZarządzenie Nr 90/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zatrudniania i wynagradzania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka, rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej (303,09KB)

89) PDFZarządzenie Nr 89/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej prace zgłoszone do Konkursu pn. "WSZYSTKO DLA CZYSTEGO POWIETRZA W POWIECIE KŁODZKIM" (296,46KB)

88) PDFZarządzenie Nr 88/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (287,03KB)

87) PDFZarządzenie Nr 87/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do protokolarnego odbioru prac, zleconych umową: z dnia 12 września 2023 r. Nr CRU/GK/383/2023 (296,78KB)

86) PDFZarządzenie Nr 86/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 19.01.2023 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku i w jednostkach organizacyjnych powiatu kłodzkiego (446,56KB)

85) PDFZarządzenie Nr 85/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (486,07KB)

84) PDFZarządzenie Nr 84/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (484,69KB)

83) PDFZarządzenie Nr 83/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia badania satysfakcji i oczekiwań pracowników Starostwa Powiatowego w Kłodzku (290,11KB)

82) PDFZarządzenie Nr 82/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (666,42KB)

81) PDFZarządzenie Nr 81/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (667,65KB)

80) PDFZarządzenie Nr 80/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2020 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia badania satysfakcji i oczekiwań pracowników Starostwa Powiatowego w Kłodzku (811,41KB)

79) PDFZarządzenie Nr 79/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej prace zgłoszone do XX Edycji Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego dla szkół średnich Powiatu Kłodzkiego (279,18KB)

78) PDFZarządzenie Nr 78/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (588,18KB)

77) PDFZarządzenie Nr 77/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 17 października 2023 r. w sprawie eksploatacji systemu łączności radiowej na terenie powiatu kłodzkiego (1,20MB)

76) PDFZarządzenie Nr 76/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 16 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. ewidencji księgowej wydatków w Wydziale Finansowo-Budżetowym (1,01MB)

75) PDFZarządzenie Nr 75/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 października 2023 r. w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych powiatu (305,18KB)

74) PDFZarządzenie Nr 74/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 11 października w sprawie powołania zespołu ds. opracowania koncepcji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026 (295,31KB)

73) PDFZarządzenie Nr 73/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 października 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (363,30KB)

72) PDFZarządzenie Nr 72/2023 Starosty Kłodzkiego 3 października 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (467,33KB)

71) PDFZarządzenie Nr 71/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 października 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 74/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 września 2015 r. ze zm. w sprawie przyznawania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka lub rodzinie zastępczej (297,88KB)

70) PDFZarządzenie Nr 70/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. finansowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych w Wydziale Oświaty (994,58KB)

69) PDFZarządzenie Nr 69/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2023 roku (278,72KB)

68) PDFZarządzenie nr 68/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 25 września 2023 r. w sprawie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2023-2026 (524,98KB)

67) PDFZarządzenie Nr 67/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji i rozliczenia projektu powiatu kłodzkiego pn. Utworzenie ekopracowni w celu realizacji szkolnego projektu ekologicznego ”Przytul Ziemię” realizowanego w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Ekopracownia - zielone serce szkoły " (352,63KB)

66) PDFZarządzenie Nr 66/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 września 2023 r. w sprawie składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku (300,69KB)

65) PDFZarządzenie Nr 65/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie powołania komisji do protokolarnego odbioru pracy, zleconych umową: z dnia 7 września 2023 r. Nr CRU/ORG/365/2023 (282,89KB)

64) PDFZarządzenie Nr 64/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (860,09KB)

63) PDFZarządzenie nr 63/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 100/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu i programu auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2023 (793,28KB)

62) PDFZarządzenie nr 62/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 149/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania (503,33KB)

61) PDFZarządzenie nr 61/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku (303,35KB)

60) PDFZarządzenie Nr 60/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko pracownik socjalny - stanowisko ds. administracyjnych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku (997,73KB)

59) PDFZarządzenie Nr 59/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego oraz kosztów wynajmu przez podmioty zewnętrzne (647,46KB)

58) PDFZarządzenie Nr 58/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do protokolarnego odbioru prac, zleconych umową: z dnia 7 lipca 2023 r. Nr CRU/ORG/305/2023 (297,26KB)

57) PDFZarządzenie Nr 57/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko pracownik socjalny - stanowisko ds. administracyjnych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku (999,37KB)

56) PDFZarządzenie nr 56/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku (305,05KB)

55) PDFZarządzenie Nr 55/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. planowania budżetu powiatu, realizacji budżetu, zbiorczej sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek organizacyjnych w Wydziale Finansowo-Budżetowym (1,02MB)

54) PDFZarządzenie Nr 54/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Oświaty – Referacie ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych (284,30KB)

53) PDFZarządzenie Nr 53/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (435,29KB)

52) PDFZarządzenie Nr 52/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych – Referat Komunikacji i Transportu, Oddział zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej (901,79KB)

51) PDFZarządzenie Nr 51/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. rejestracji i nakładania kar w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych (298,75KB)

50) PDFZarządzenie Nr 50/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Oświaty – Referacie ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych (897,92KB)

49) PDFZarządzenie Nr 49/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (344,67KB)

48) PDFZarządzenie Nr 48/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (344,11KB)

47) PDFZarządzenie Nr 47/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania składu komisji do dokonywania badania i oceny złożonych ofert oraz prowadzenia negocjacji z wykonawcami prac gleboznawczej klasyfikacji gruntów (366,48KB)

46) PDFZarządzenie Nr 46/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (363,33KB)

45) PDFZarządzenie Nr 45/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 67/2016 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku z późn. zm. (934,69KB)

44) PDFZarządzenie Nr 44/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2018 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Kłodzku z późn. zm. (807,35KB)

43) PDFZarządzenie Nr 43/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. rejestracji i nakładania kar w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych (1 004,45KB)

42) PDFZarządzenie Nr 42/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2018 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego (291,09KB)

41) PDFZarządzenie Nr 41/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (364,35KB)

40) PDFZarządzenie Nr 40/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku (947,36KB)

39) PDFZarządzenie Nr 39/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu Stałego Dyżuru Starosty Kłodzkiego (305,75KB)

38) PDFZarządzenie Nr 38/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na treningu powiatu kłodzkiego (295,00KB)

37) PDFZarządzenie Nr 37/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi płacowej w Wydziale Oświaty - Referacie ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych (534,41KB)

36) PDFZarządzenie Nr 36/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2023-2026 (537,92KB)

35) PDFZarządzenie Nr 35/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (363,32KB)

34) PDFZarządzenie Nr 34/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (288,02KB)

33) PDFZarządzenie Nr 33/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi płacowej w Wydziale Oświaty - Referacie ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych (291,26KB)

32) PDFZarządzenie Nr 32/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 56/2013 Starosty Kłodzkiego z dnia 17.06.2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka (203,71KB)

31) PDFZarządzenie Nr 31/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury ochrony danych osobowych w ramach pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (161,28KB) Procedura ochrony danych osobowych w ramach pracy zdalnej stanowi informację wewnętrzną i nie podlega publikacji w BIP

30) PDFZarządzenie Nr 30/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi płacowej w Wydziale Oświaty - Referacie ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych (981,65KB)

29) PDFZarządzenie Nr 29/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia osób do akcji kurierskiej (285,48KB)

28) PDFZarządzenie Nr 28/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 17 maj 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku (997,46KB)

27) PDFZarządzenie Nr 27/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2010 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (1,24MB)

26) PDFZarządzenie Nr 26/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (575,27KB)

25) PDFZarządzenie Nr 25/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku (301,16KB)

24) PDFZarządzenie Nr 24/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 Starosty Kłodzkiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (288,92KB)

23) PDFZarządzenie Nr 23/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (287,80KB)

22) PDFZarządzenie Nr 22/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kłodzku za rok 2022 (3,00MB)

21) PDFZarządzenie Nr 21/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (786,04KB)

20) PDFZarządzenie Nr 20/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku (298,73KB)

19) PDFZarządzenie Nr 19/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie wzoru ankiety samooceny kontroli zarządczej za rok 2022 (165,59KB)

18) PDFZarządzenie Nr 18/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny sytuacji życiowej, uniemożliwiającej obywatelom Ukrainy partycypacji w kosztach pomocy związanej z zakwaterowaniem i wyżywieniem w obiektach powiatowych (301,38KB)

17) PDFZarządzenie Nr 17/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (544,91KB)

16) PDFZarządzenie Nr 16/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. kultury fizycznej i sportu w Wydziale Rozwoju, Promocji i Kultury (758,75KB)

15) PDFZarządzenie Nr 15/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (374,46KB)

14) PDFZarządzenie Nr 14/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (375,74KB)

13) PDFZarządzenie Nr 13/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie planu zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na 2023 rok (163,06KB) Plan zarządzania ryzykiem stanowi informację wewnętrzną i nie podlega publikacji w BIP

12) PDFZarządzenie Nr 12/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (376,02KB)

11) PDFZarządzenie Nr 11/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 3 lutego 2023 r. określenia zasad dotyczących przygotowywania materiałów przedkładanych na posiedzenia Zarządu Powiatu Kłodzkiego (487,33KB)

10) PDFZarządzenie Nr 10/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku (311,26KB)

9) PDFZarządzenie Nr 9/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kłodzki lub na jego zlecenie w 2023 r. (281,79KB)

8) PDFZarządzenie Nr 8/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Kłodzkiego w 2023 r. (291,14KB)

7) PDFZarządzenie Nr 7/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (378,29KB)

6) PDFZarządzenie Nr 6/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Starostwa Powiatowego w Kłodzku na 2023 rok (161,16KB) Plan działalności stanowi informację wewnętrzną i nie podlega publikacji w BIP

5) PDFZarządzenie Nr 5/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2023” (390,34KB)

4) PDFZarządzenie Nr 4/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2023 rok w Starostwie Powiatowym w Kłodzku i w jednostkach organizacyjnych powiatu kłodzkiego (399,00KB)

3) PDFZarządzenie Nr 3/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi płacowej w Wydziale Oświaty - Referacie ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych (988,00KB)

2) PDFZarządzenie Nr 2/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku (1 021,94KB)

1) PDFZarządzenie Nr 1/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (470,88KB)