Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 stycznia 2023 roku

OGŁOSZENIE

Termin: 27.01.2023, g. 10.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu- nr 109.

 1. Porządek obrad:
 2. 1. Otwarcie sesji.
 3. 2. Ustalenie porządku obrad.
 4. 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 5. 4. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (przy staroście) z działalności za rok 2022.
 6. 5. Informacja za 2022 rok o realizacji zadań Powiatu Kłodzkiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
 7. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr I/1),
  2. b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr I/2),
  3. c. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (druk nr I/3),
  4. d. ustalenia na rok 2023  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki (druk nr I/4)
  5. e. uchylenia uchwały nr XI/93/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych (druk nr I/5)
 8. 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego i uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego podjętych w 2022 roku.
 9. 8. Interpelacje i pytania radnych.
 10. 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. 10. Sprawy różne.
 12. 11. Zamknięcie obrad I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.