Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 27 stycznia 2023 roku

Termin: 27.01.2023, g. 08:15

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109

 1. Porządek obrad:
 2. 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 3. 2. Monitorowanie sytuacji finansowej "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku.
 4. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie:
  1. a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok
  2. b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego
  3. c. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
  4. d. sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki,
  5. e. uchylenia uchwały nr XI/93/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych.
 5. 4. Sprawy różne
  1. a. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
  2. b. przyjęcie protokołu nr 14/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28 grudnia 2022 roku.