Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie Starosty Kłodzkiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę dz. nr 1 w Zieleńcu

GN. 6845.1.3.2021.GN3

OGŁOSZENIE  STAROSTY KŁODZKIEGO

z dnia 14 luty 2023 r.  

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę  

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Kłodzki ogłasza, co następuje:

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczam do oddania w dzierżawę  następującą  nieruchomość, opisaną szczegółowo w poniższym wykazie:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

1

2

Położenie

 

Powiat Kłodzki

Gmina Duszniki – Zdrój

Zieleniec

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej

Działka nr 1  (AM –4) obręb Zieleniec o pow. 3,8841 ha (Tr -tereny różne), księga wieczysta SW1K/00085242/6

Opis

Nieruchomość gruntowa stanowiąca wąski długi pas  leżący na szczycie pasma górskiego. W jej granicach posadowione są górne  stacje kolei linowych.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Dzierżawa  na cele związane z działalnością gospodarczą o profilu turystycznym

Tylko część działki nr 1 objęta jest planem zagospodarowania  przestrzennego i jest to teren sportu, turystyki i rekreacji oraz użytków zielonych.  Dla pozostałego obszaru brak jest planu miejscowego.

Użytkowanie zgodne z dotychczasowym.

Nieruchomość przeznaczona do: 

Oddania w dzierżawę na czas oznaczony  tj. na okres 7 lat.

Wysokość miesięcznego czynszu najmu

- Dla części działki umownie określanej jako działki 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 o pow. 1,7803 ha – 3011,00 zł + należny podatek VAT,

- dla części działki umownie określanej jako działka 1/7 o pow. 1,8177 ha – 3074,00 zł +  należny podatek VAT,

- dla części działki umownie określanej jako działka 1/5 o pow. 0,0973 ha -  962,00 zł +  należny podatek VAT,

- dla części działki umownie określanej jako działka 1/6 o pow. 0,1888 ha - 1343,00 zł +  należny podatek VAT.

Termin wnoszenia opłat

Do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

Aktualizacja opłat

Waloryzacja raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do roku poprzedniego

Zgodnie z art. 35 ust. 1 powołanej wyżej ustawy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa i stronie podmiotowej Wojewody Dolnośląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej,  w terminie  od dnia  14.02.2023 r. do dnia 7.03.2023 r.