Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 29 marca 2023 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

III sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 29 marca 2023 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018  r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych, przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:05)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Zbigniew Łopusiewicz, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Tomasz Nowicki, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Tadeusz Zieliński, Paweł Szafran, Ryszard Niebieszczański, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Adam Łącki, Maciej Awiżeń, Krystyna Śliwińska, Michał Cisakowski, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Jarosław Przybył

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego pozytywnej oceny działalności służb, inspekcji i straży w roku 2022 w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim (druk nr III/1), (10:08)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Marek Mazurkiewicz, Joanna Walaszczyk, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Waldemar Bicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Adam Łącki, Ewelina Ptak, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Grzegorz Kuzak, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jacek Hecht, Sławomir Karwowski

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr III/2), (10:56)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Waldemar Bicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Adam Łącki, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska                                                          

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jacek Hecht, Sławomir Karwowski

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  III/3), (10:57)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Jolanta Walkiewicz, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Paweł Szafran, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Mariusz Borcz, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Anita Piszko, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tadeusz Zieliński, Jarosław Przybył, Waldemar Bicz

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Józef Kołt, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jacek Hecht, Sławomir Karwowski

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno- powiatowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (druk  nr  III/4), (10:59)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Tomasz Nowicki, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Piotr Marchewka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Joanna Walaszczyk, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Mariusz Borcz, Robert Duma, Adam Łącki, Maciej Awiżeń, Józef Kołt, Tadeusz Zieliński, Krystyna Śliwińska, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Jarosław Przybył

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jacek Hecht, Sławomir Karwowski

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/89/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2023 (11:00) (druk  nr  III/5)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Jolanta Walkiewicz, Ewelina Ptak, Piotr Marchewka, Paweł Szafran, Robert Duma, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Tomasz Nowicki, Józef Kołt, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jacek Hecht, Sławomir Karwowski

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku (11:02) (druk  nr  III/6)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Joanna Walaszczyk, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Mariusz Borcz, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Paweł Szafran, Adam Łącki, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jacek Hecht, Sławomir Karwowski

 

 

 

Sporządziła:  Diana Zając

        Biuro Rady Powiatu