Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - II sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 lutego 2023 roku

Protokół nr II/23

z II sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 28 lutego 2023 roku

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 28-02-2023 o godz. 10:01, a zakończono o godz. 11:40 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 24 członków:

1. Marek Mazurkiewicz

2. Mariusz Borcz

3. Michał Cisakowski

4. Robert Duma

5. Jacek Hecht

6. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

7. Małgorzata Kanecka

8. Sławomir Karwowski

9. Grzegorz Kuzak

10. Adam Łącki

11. Zbigniew Łopusiewicz

12. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

13. Piotr Marchewka

14. Ryszard Niebieszczański

15. Anita Piszko

16. Jarosław Przybył

17. Ewelina Ptak

18. Paweł Szafran

19. Krystyna Śliwińska

20. Joanna Walaszczyk

21. Tadeusz Zieliński

22. Maciej Awiżeń

23. Tomasz Nowicki

24. Jolanta Walkiewicz

1. Otwarcie sesji. (10:01:00)

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz – otworzył obrady II sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Oznajmił, że w sesji uczestniczy 24 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

                                                   ZAŁĄCZNIK 1

Lista gości uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu.

                                                    ZAŁĄCZNIK 2

2. Ustalenie porządku obrad. (10:02:00)

Porządek obrad II sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 -2025 za rok 2022:

a) rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2025 za rok 2022 (druk nr ll/l).

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr II/2),

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr II/3),

c) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (druk nr II/4),

d) rozpatrzenia skargi z dnia 13 grudnia 2022 roku na Starostę Kłodzkiego (druk nr II/5).

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami.

7. Interpelacje i pytania radnych.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad II sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:02:00)

Nie było uwag do protokołu.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:03)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Joanna Walaszczyk, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Sławomir Karwowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Jolanta Walkiewicz, Tomasz Nowicki, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Robert Duma

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Waldemar Bicz, Józef Kołt, Borysław Zatoka

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że protokół z I sesji został przyjęty.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025 za rok 2022 (10:04:00)

a) rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2025 za rok 2022 (druk nr II/1). (10:04:00)

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2025 za rok 2022 (druk nr II/1). (10:05)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Jacek Hecht, Anita Piszko, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ewelina Ptak, Mariusz Borcz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Małgorzata Kanecka, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Ryszard Niebieszczański, Krystyna Śliwińska, Maciej Awiżeń, Adam Łącki

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Waldemar Bicz, Józef Kołt, Borysław Zatoka

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr II/6/2023 - załącznik nr 3

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (10:05:00)

Nastąpiła zmiana kworum (10:06)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 25

Do sesji dołączyli radni:

1. Borysław Zatoka

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr II/2), (10:05:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr II/2), (10:07)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz, Sławomir Karwowski, Mariusz Borcz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Joanna Walaszczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Waldemar Bicz, Józef Kołt, Adam Łącki, Borysław Zatoka

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr II/7/2023 - załącznik nr 4

Nastąpiła zmiana kworum (10:07)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 26

Do sesji dołączyli radni:

1. Józef Kołt

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr II/3), (10:08:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  II/3) (10:09)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Anita Piszko, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Jacek Hecht, Małgorzata Kanecka, Ewelina Ptak, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Sławomir Karwowski, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Maciej Awiżeń, Piotr Marchewka, Adam Łącki

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Waldemar Bicz, Józef Kołt, Borysław Zatoka

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr II/8/2023 - załącznik nr 5

c) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (druk nr II/4), (10:09:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (druk  nr  II/4), (10:10)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Anita Piszko, Sławomir Karwowski, Jolanta Walkiewicz, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Krystyna Śliwińska, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Adam Łącki, Jacek Hecht, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Piotr Marchewka, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Waldemar Bicz, Borysław Zatoka

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr II/9/2023 - załącznik nr 6

d) rozpatrzenia skargi z dnia 13 grudnia 2022 roku na Starostę Kłodzkiego (druk nr II/5) (10:11:00)

Przewodniczący Rady sporządził projekt uchwały na podstawie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji a następnie, na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Powiatu Kłodzkiego, przekazał go Zarządowi Powiatu Kłodzkiego do zaopiniowania

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 grudnia 2022 roku na Starostę Kłodzkiego (druk  nr II/5) (10:12)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Anita Piszko, Zbigniew Łopusiewicz, Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Tadeusz Zieliński, Jarosław Przybył, Sławomir Karwowski, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Paweł Szafran, Małgorzata Kanecka, Jacek Hecht, Robert Duma, Michał Cisakowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Adam Łącki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Józef Kołt, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr II/10/2023 - załącznik nr 7

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami. (10:13:00)

         Głos zabrali: Radna, p. Joanna Walaszczyk, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz.

7. Interpelacje i pytania radnych. (10:15:00)

            Przewodniczący Rady poinformował, iż wpłynęła pisemna interpelacja radnej, p. Jolanty Walkiewicz w sprawie remontu drogi powiatowej nr 3312 D na odcinku ul. Kościuszki w Ścinawce Średniej. Radna, p. Agnieszka Mandryk – Kryniecka poinformowała, że w dniu dzisiejszym złożyła pisemną interpelację w tej samej sprawie.

         Radna, p. Joanna Walaszczyk w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość odczytała interpelację dotyczącą przygotowania i złożenia dokumentacji aplikacyjnej w celu wsparcia finansowego na remont drogi powiatowej nr 3266D na trasie Nowy Waliszów, Kamienna, Idzików w obrębie gminy Bystrzyca Kłodzka.

          Radny, p. Adam Łącki również odczytał interpelację dotycząca stworzenia w latach 2023/2024 pilotażowego gabinetu dentystycznego dla dzieci w jednej ze szkół podstawowych w mieście Kłodzku, w ramach działań prozdrowotnych.

           Ponadto głos w dyskusji zabrali: Radny, p. Sławomir Karwowski, Radny, p. Borysław Zatoka, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radna, p. Anita Piszko, Radny, p. Jarosław Przybył, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz, Radny, p. Jacek Hecht, Radny, p. Adam Łącki, Radny, p. Marek Mazurkiewicz, Dyrektor DWD w Dusznikach Zdroju, p. Aneta Łosiewicz, Radny, p. Tomasz Nowicki, Radny, p. Józef Kołt, Skarbnik Powiatu Kłodzkiego, p. Henryka Popiel.

          Na pytania odpowiedzieli: Wicestarosta Kłodzki, p. Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz, Starosta Kłodzki, p.  Maciej Awiżeń, Nieetatowy Członek Zarządu, p. Małgorzata Kanecka.

Sesję opuścili radni:

1. Sławomir Karwowski

8. Wnioski i oświadczenia radnych. (11:36:00)

     Głos w w/w pkt. zabrał radny, p. Borysław Zatoka.

9. Sprawy różne. (11:37:00)

     Głos w sprawach różnych zabrał Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz.

10. Zamknięcie obrad II sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (11:40:00)

        Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady II sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 8.

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 9.

       Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

            

Protokołowały:                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

Marta Paprocka

Diana Zając                                                                                                               Zbigniew Łopusiewicz

Sporządziła:

 Diana Zając

 

Wersja pdf z podpisami:

PDFProtokół nr II.23 z II sesji RPK w dniu 28 lutego 2023 roku.pdf (441,40KB)