Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 24 kwietnia 2023 roku

Termin: 24.04.2023, g. 10:00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109

  1. 1. Ustalenie porządku obrad komisji
  2. 2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał.
  3. 3. Sprawozdanie za 2022 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej) w tym sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2025.
  4. 4. Ocena za 2022 rok z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2025.
  5. 5. Informacja o realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
  6. 6. Sprawy różne:
    1. a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
    2. b) przyjęcie protokołu 3/23 z posiedzenia w dniu 27 marca 2023 roku