Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZPAiB.6740.13.16.2023

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Na podstawie art. 34a  ustawy Prawo budowlane Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20

działając z upoważnienia Starosty Kłodzkiego informuję,

o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

z wniosku : P4 sp. z o.o.

złożonego w dniu  14.04.2023

w zakresie : Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 KLO3391A wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wewnętrzną linią zasilającą, kanalizacją dla światłowodu, Boboszów dz. nr: 234/1

W myśl art. 34a  ustawy Prawo budowlane Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 Organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu informację o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej oraz informuje o tym postępowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze właściwości tego organu. Do informacji stosuje się odpowiednio przepis art. 30a pkt 1.