Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 26 kwietnia 2023 roku

OGŁOSZENIE

Termin: 26.04.2023, g. 10.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109.

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 4. 4. Sprawozdanie za 2022 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej), w tym sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2023:
  1. a. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2022 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej (druk nr IV/1),
 5. 5. Informacja o realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025 za 2022 rok:
  1. a. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2022 rok (druk nr IV/2),
 6. 6. Ocena za 2022 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025:
  1. a. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny za 2022 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2025 (druk nr IV/3).
 7. 7. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku wraz z realizacją Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021- 2027 za 2022 rok.
 8. 8. Sprawozdanie za 2022 rok z realizacji działań naprawczych i osiągniętych efektów określonych w programie naprawczym dla Powiatu Kłodzkiego.
 9. 9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr IV/4),
  2. b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IV/5),
  3. c. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kłodzkiego oraz planu finansowego "Zakładu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku za I półrocze danego roku budżetowego (druk nr IV/6),
  4. d. przekazania przez Powiat Kłodzki Gminie Lewin Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych (druk nr IV/7).
 10. 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr VI/43/2022 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kłodzkiego, w tym realizacja przewozów dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) za rok 2022, przeprowadzonej w dniu 20 marca 2023 roku.
 11. 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań oraz informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego podjętych w I kwartale 2023 roku.
 12. 12. Interpelacje i pytania radnych.
 13. 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. 14. Sprawy różne.
 15. 15. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.