Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 26 kwietnia 2023 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

IV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 26 kwietnia 2023 roku

 

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018  r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych, przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przyjęcia stanowiska poparcia dotychczasowych wystąpień organizacji rolniczych mających na celu zwrócenie uwagi na temat coraz trudniejszej sytuacji gospodarstw rolnych w Polsce, w tym na terenie powiatu kłodzkiego- jako pkt. 9 e) (10:13)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Grzegorz Kuzak, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jacek Hecht, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Jarosław Przybył, Robert Duma, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Ewelina Ptak.

PRZECIW(5):

Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sławomir Karwowski, Paweł Szafran

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:16)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Maciej Awiżeń, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Jacek Hecht, Ewelina Ptak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Mariusz Borcz, Marek Mazurkiewicz, Joanna Walaszczyk, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Jarosław Przybył, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Borysław Zatoka, Waldemar Bicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Sławomir Karwowski, Adam Łącki, Paweł Szafran

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2022 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej (druk nr IV/1), (10:18)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Jacek Hecht, Tomasz Nowicki, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Waldemar Bicz, Borysław Zatoka, Mariusz Borcz, Anita Piszko, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Michał Cisakowski, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Joanna Walaszczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sławomir Karwowski, Paweł Szafran

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie oceny realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2022 rok (druk nr IV/2), (10:19)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Maciej Awiżeń, Jacek Hecht, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Waldemar Bicz, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Mariusz Borcz, Ewelina Ptak, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Tomasz Nowicki, Joanna Walaszczyk, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sławomir Karwowski, Paweł Szafran

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie oceny za 2022 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2025 (druk nr IV/3). (10:21)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Anita Piszko, Tomasz Nowicki, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak, Robert Duma, Józef Kołt, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński, Krystyna Śliwińska, Jacek Hecht, Waldemar Bicz, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Joanna Walaszczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sławomir Karwowski, Paweł Szafran

                                                                 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr IV/4), (10:24)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Jolanta Walkiewicz, Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Jarosław Przybył, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk – Kryniecka, Adam Łącki

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sławomir Karwowski, Paweł Szafran

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  IV/5), (10:25)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki, Waldemar Bicz, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Jacek Hecht, Ewelina Ptak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sławomir Karwowski, Paweł Szafran

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kłodzkiego oraz planu finansowego "Zakładu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku za I półrocze danego roku budżetowego (druk nr IV/6), (10:27)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Piotr Marchewka, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Małgorzata Kanecka, Ewelina Ptak, Robert Duma, Jolanta Walkiewicz, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Agnieszka Mandryk – Kryniecka, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sławomir Karwowski, Paweł Szafran

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Kłodzki Gminie Lewin Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych (druk nr IV/7). (10:29)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Borysław Zatoka, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Waldemar Bicz, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Jolanta Walkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Jacek Hecht, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Joanna Walaszczyk, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Krystyna Śliwińska, Tomasz Nowicki, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Józef Kołt, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sławomir Karwowski, Paweł Szafran

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska poparcia dotychczasowych wystąpień organizacji rolniczych mających na celu zwrócenie uwagi na temat coraz trudniejszej sytuacji gospodarstw rolnych w Polsce, w tym na terenie powiatu kłodzkiego (11:31)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Robert Duma, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Anita Piszko, Michał Cisakowski, Waldemar Bicz, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(7):

Mariusz Borcz, Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk

 

 

 

Sporządziła:  Diana Zając

                    Biuro Rady Powiatu