Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 10 maja 2023 roku

Termin: 10.05.2023, g. 10:00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109

 1. Porządek obrad:
 2. 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 3. 2. Kontrola wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok- rozpatrzenie:
  1. a. rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok wraz z opinią z badania tego sprawozdania, przeprowadzonego przez biegłego rewidenta
  2. b. sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu
  3. c. informacji o stanie mienia Powiatu Kłodzkiego.
 4. 3. Zaopiniowanie wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok- sformułowanie opinii na piśmie wraz z uzasadnieniem oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok
 5. 4. Stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące wniosków pokontrolnych z kontroli realizacji uchwały nr III/26/2022 w zakresie §2- realizacji planu kontroli w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki pod kątem przydziału godzin ponadwymiarowych i doraźnych oraz w zakresie opinii Zarządu Powiatu Kłodzkiego w tej sprawie.
 6. 5. Sprawy różne:
  1. a. ustalenia daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej