Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej w dniu 25 maja 2023 roku

Termin: 25.05.2023, g. 09:30

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109

 1. 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. 2. lnformacja o modernizacji drogi krajowej nr 8.
 3. 3. Retencja zasobów wodnych na terenie powiatu kłodzkiego, inwestycje RZGW, Wody Polskie.
 4. 4. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:
  1. a) w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej
 5. 5. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok, stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania.
 6. 6. Opinia na temat sprawozdania zarządu z realizacji budżetu Powiatu Kłodzkiego za rok 2022.
 7. 7. Sprawy różne:
  1. a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego Infrastruktury Drogowej
  2. b) przyjęcie protokołu nr 4/23 z posiedzenia w dniu 20 kwietnia 2023 roku