Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 30 maja 2023 roku

Termin: 30.05.2023, g. 08:15

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109

 1. 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. 2. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok, stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania (materiały dotyczące punktu zostały zamieszczone w ramach V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 19 maja 2023 roku oraz na repozytorium plików).
 3. 3. Opinia na temat sprawozdania zarządu z realizacji budżetu Powiatu Kłodzkiego za rok 2022 (materiały dotyczące punktu zostały zamieszczone w ramach V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 19.05.2023 roku oraz na repozytorium plików).
 4. 4. Sytuacja finansowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, domów pomocy społecznej, placówek- opiekuńczo- wychowawczych oraz innych zadań realizowanych przez PCPR, prowadzonych przez Powiat Kłodzki.
 5. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego:
  1. a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok
  2. b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego
  3. c. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  4. d. przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Powiatu Kłodzkiego w latach 2023-2025"
  5. e. zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Kłodzkiego
 6. 6. Sprawy różne:
  1. a. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
  2. b. przyjęcie protokołu nr 4/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26 kwietnia 2023 roku.