Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

V sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 maja 2023 roku

 

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

V sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 30 maja 2023 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018  r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych, przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Wniosek o zmianę w porządku obrad -przesunięcie projektu uchwały z pkt 6f) do punktu 6a) (10:34)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Jarosław Przybył, Adam Łącki, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Mariusz Borcz, Jolanta Walkiewicz, Joanna Walaszczyk, Tomasz Nowicki, Michał Cisakowski, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Krystyna Śliwińska, Agnieszka Mandryk – Kryniecka, PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Borysław Zatoka, Ewelina Ptak

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 26 kwietnia 2023 roku. (10:35)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Jolanta Walkiewicz, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Robert Duma, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Joanna Walaszczyk, Sławomir Karwowski, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Adam Łącki, Anita Piszko, Mariusz Borcz, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Maciej Awiżeń, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Ewelina Ptak, Borysław Zatoka

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania (druk  nr  V/1). (12:25)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Jacek Hecht, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Adam Łącki, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Maciej Awiżeń, Paweł Szafran, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Anita Piszko, Ewelina Ptak

PRZECIW(5):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Robert Duma, Borysław Zatoka

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok (druk  nr  V/2) (14:02)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Jolanta Walkiewicz, Sławomir Karwowski, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Ewelina Ptak

PRZECIW(5):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Joanna Walaszczyk

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Robert Duma, Borysław Zatoka

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok (druk nr V/3) (14:04)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Michał Cisakowski, Tomasz Nowicki, Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Waldemar Bicz, Zbigniew Łopusiewicz, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jacek Hecht, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Paweł Szafran, Adam Łącki, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański, Ewelina Ptak

PRZECIW(5):

Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Robert Duma, Borysław Zatoka   

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Powiatu Kłodzkiego w latach 2023-2025" (druk nr V/4) (14:36)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Grzegorz Kuzak, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński, Marek Mazurkiewicz, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Waldemar Bicz, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Jacek Hecht, Ewelina Ptak

PRZECIW(4):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Mariusz Borcz

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Robert Duma, Borysław Zatoka

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr V/5), (14:38)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Waldemar Bicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Paweł Szafran, Jarosław Przybył, Adam Łącki, Jolanta Walkiewicz, Maciej Awiżeń, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Agnieszka Mandryk – Kryniecka, Ewelina Ptak

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Robert Duma, Borysław Zatoka

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  V/6), (14:39)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył, Maciej Awiżeń, Adam Łącki, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Robert Duma, Borysław Zatoka

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk  nr  V/7) (14:42)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Michał Cisakowski, Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń, Waldemar Bicz, Jarosław Przybył, Jacek Hecht, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Anita Piszko, Marek Mazurkiewicz, Paweł Szafran, Joanna Walaszczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Tomasz Nowicki, Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Duma

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk  nr  V/8) (14:44)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Jolanta Walkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Mariusz Borcz, Maciej Awiżeń, Józef Kołt, Anita Piszko, Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Waldemar Bicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Duma

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zarządu Dróg Powiatowych (druk  nr  V/9) (14:45)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Grzegorz Kuzak, Jarosław Przybył, Zbigniew Łopusiewicz, Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Jacek Hecht, Piotr Marchewka, Józef Kołt, Marek Mazurkiewicz, Paweł Szafran, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Joanna Walaszczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Robert Duma, Adam Łącki

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  V/10) (14:47)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Ryszard Niebieszczański, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jacek Hecht, Tadeusz Zieliński, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Marek Mazurkiewicz, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jolanta Walkiewicz, Józef Kołt, Sławomir Karwowski, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Krystyna Śliwińska, Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Joanna Walaszczyk, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Robert Duma, Adam Łącki

 

 

 

Sporządziła:  Diana Zając

        Biuro Rady Powiatu