Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór kandydata na staż do Geologa Powiatowego

Strona archiwalna

 

 

Starosta Kłodzki ogłasza nabór kandydata na staż z Powiatowego Urzędu Pracy

 

Organizator stażu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko

Miejsce realizacji: Geolog Powiatowy, ul. Wyspiańskiego 2K, 57-300 Kłodzko

Liczba kandydatów do przyjęcia: 1

Stanowisko: archiwista

Okres odbywania stażu: 12 miesięcy

 

Zakres zadań realizowanych na stażu:

  1. Zapoznanie się z przepisami dot. archiwizacji dokumentów. 
  2. Archiwizowanie dokumentacji (porządkowanie dokumentacji, układanie spraw wewnątrz teczki aktowej  w kolejności spisu spraw, numerowanie stron w przypadku dokumentacji stanowiącej kategorię „A”, opisywanie teczek).
  3. Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych.
  4. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego.                                                                                                                                   

Wymagania względem kandydatów na staż:

  1. wykształcenie min. średnie, preferowane wykształcenie wyższe;
  2. umiejętność obsługi komputera;
  3. ogólna orientacja w administracji samorządowej;
  4. cechy osobowościowe: sumienność, samodzielność, dokładność.

 

Nabór kandydatów na staż odbędzie się w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Nabór przeprowadzi komisja złożona z kierownika komórki organizacyjnej, w której będzie realizowany staż oraz kierownika Referatu ds. kadrowych i kancelaryjnych.

Osoby zainteresowane realizacją stażu proszone są o składanie swoich ofert zawierających:

  1. CV (z aktualnym nr telefonu kontaktowego),
  2. informację dotyczącą kwalifikowalności kandydata na staż oraz oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.powiat.klodzko.pl zakładka Formularze i druki – Wydział Organizacyjny).

Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1.

Termin składania ofert upływa dnia 26.06.2023 r.

Z grona złożonych podań komisja dokona wstępnego wyboru kandydatów, którzy zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Planowany termin rozpoczęcia stażu: lipiec 2023 r. Realizacja stażu uwarunkowana jest pozytywną decyzją Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie organizacji stażu w Starostwie Powiatowym
w Kłodzku.

Przed złożeniem oferty kandydat zobowiązany jest upewnić się w urzędzie pracy, czy kwalifikuje się na staż, tzn. czy spełnia warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  


PDFOświadczenie – zgoda kandydata na staż na przetwarzanie danych osobowych + klauzula RODO (117,45KB)
DOCInformacja dotycząca kwalifikowalności na staż.doc (29,50KB)