Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 czerwca 2023 roku

OGŁOSZENIE

Termin: 28.06.2023, g.10.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 maja 2023 roku.
 4. 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku:
  1. a. rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2022 rok (druk nr VI/1),
 5. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr VI/2)
  2. b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/3)
  3. c. pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (była wojewódzka nr 380) – Gmina Nowa Ruda (druk nr VI/4)
  4. d. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Międzylesie, Gminy Radków, Stronie Śląskie, Gminy Bystrzyca Kłodzka, Gminy Nowa Ruda, Gminy Kłodzko, Gminy Lądek Zdrój (druk nr VI/5),
  5. e. nadania Biernackiemu Markowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/6),
  6. f. nadania Bróż Grażynie Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego(druk nr VI/7),
  7. g. nadania Florowskiemu Janowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/8),
  8. h. nadania Franczukowskiemu Zbigniewowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/9),
  9. i. nadania Kociánovi Miroslavovi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/10),
  10. j. nadania Kocińskiemu Andrzejowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/11),
  11. k. nadania Korbas Barbarze Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/12),
  12. l. nadania Kozakowskiemu Witoldowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/13),
  13. m. nadania Michnikowi Bogusławowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/14),
  14. n. nadania Mirskiej Zofii Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/15),
  15. o. nadania Piątkowi Bogusławowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/16),
  16. p. nadania Ptak Marianowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/17),
  17. q. nadania Štefkovi Jaroslavi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/18),
  18. r. nadania Szatanowi Kazimierzowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/19),
  19. s. nadania Tambor Bernadecie Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/20),
  20. t. nadania Załuskiemu Waldemarowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/21),
  21. u. nadania Zespołowi Ludowemu Siekiereczki Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/22).
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 7. 7. Interpelacje i pytania radnych.
 8. 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. 9. Sprawy różne.
 10. 10. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.