Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 21 czerwca 2023 roku


PDFUchwała Nr 113.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 czerwca 2023 roku ws. zatrudnienia na zastępstwo dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podzamku.pdf (600,43KB)
PDFUchwała Nr 114.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 czerwca 2023 roku ws. zatwierdzenia regulaminu konkursu na Najpiękniejszy wieniec dożynkowy Powiatu Kłodzkiego 2023 roku oraz powołania komisji konkursowej.pdf (385,14KB)
PDFUchwała Nr 115.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 czerwca 2023 roku ws. wyrażenia zgody na przyjęcie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej darowizny pieniężnej.pdf (309,53KB)
PDFUchwała Nr 116.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 czerwca 2023 roku ws. zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji w 2023 roku zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosp.pdf (212,69KB)
PDFUchwała Nr 117.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 czerwca 2023 roku ws. zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji w 2023 roku zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z teren.pdf (209,01KB)
PDFUchwała Nr 118.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 czerwca 2023 roku ws. rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Fundus Glacensis złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego...pdf (324,42KB)
PDFUchwała Nr 119.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 czerwca 2023 roku ws. przyjęcia planu kontroli wybranych zadań realizowanych w obszarze kultury turystyki i sportu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność poż.pdf (239,85KB)
PDFUchwała Nr 120.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 czerwca 2023 roku ws. zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.pdf (539,20KB)
PDFUchwala Nr 121.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 czerwca 2023 roku ws. zmiany Uchwały nr 442022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłodzku.pdf (242,05KB)
PDFUchwała Nr 122.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 czerwca 2023 roku ws. określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego.pdf (369,18KB)
PDFUchwała Nr 123.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 czerwca 2023 roku ws. określenia terminu i formy przekazywania sprawozdań finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego.pdf (375,39KB)
PDFUchwała Nr 124.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 czerwca 2023 roku ws. zmiany Uchwały Nr 922023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie - Pani Renaty Wolan...pdf (386,63KB)