Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 czerwca 2023 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

VI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 28 czerwca 2023 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018  r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych, przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 maja 2023 roku. (10:04)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Ryszard Niebieszczański, Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka, Piotr Marchewka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Michał Cisakowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Tomasz Nowicki, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Anita Piszko, Ewelina Ptak

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(6):

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2022 rok (druk nr VI/1), (10:06)

Wyniki imienne:

ZA(17):

Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Borysław Zatoka, Ryszard Niebieszczański, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński, Anita Piszko, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Adam Łącki, Piotr Marchewka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(6):

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr VI/2) (10:08)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Małgorzata Kanecka, Ewelina Ptak, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran, Robert Duma, Joanna Walaszczyk, Adam Łącki, Anita Piszko, Mariusz Borcz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Józef Kołt, Tadeusz Zieliński, Krystyna Śliwińska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/3), (10:09)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Adam Łącki, Robert Duma, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Piotr Marchewka, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (była wojewódzka nr 380) – Gmina Nowa Ruda (10:11) (druk nr VI/4)

Wyniki imienne:

ZA(16):

Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński, Mariusz Borcz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Anita Piszko, Borysław Zatoka, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski

PRZECIW(3):

Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Tomasz Nowicki, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Międzylesie, Gminy Radków, Stronie Śląskie, Gminy Bystrzyca Kłodzka, Gminy Nowa Ruda, Gminy Kłodzko, Gminy Lądek Zdrój (10:13) (druk nr VI/5)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Ewelina Ptak, Michał Cisakowski, Adam Łącki, Paweł Szafran, Anita Piszko, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Krystyna Śliwińska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Biernackiemu Markowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (10:17) (druk nr VI/6)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Paweł Szafran, Robert Duma, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska, Tomasz Nowicki, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka, Anita Piszko, Józef Kołt

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(7):

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Bróż Grażynie Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (10:18) (druk nr VI/7)

Wyniki imienne:

ZA(18):

Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Anita Piszko, Tomasz Nowicki, Adam Łącki, Robert Duma, Ewelina Ptak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Maciej Awiżeń, Paweł Szafran, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(7):

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Florowskiemu Janowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (10:19) (druk nr VI/8)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka, Adam Łącki, Małgorzata Kanecka, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Józef Kołt, Paweł Szafran

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(7):

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie Uchwały w sprawie nadania Franczukowskiemu Zbigniewowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego  (10:21) (druk nr VI/9)

Wyniki imienne:

ZA(18):

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Piotr Marchewka, Józef Kołt, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

PRZECIW(1):

Borysław Zatoka

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(7):

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Kociánowi Miroslavowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (10:22) (druk nr VI/10)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Piotr Marchewka, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki, Paweł Szafran, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Krystyna Śliwińska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(6):

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Kocińskiemu Andrzejowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (10:23) (druk nr VI/11)

Wyniki imienne:

ZA(18):

Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Józef Kołt, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Adam Łącki, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Anita Piszko

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(7):

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Korbas Barbarze Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (10:25) (druk nr VI/12)

Wyniki imienne:

ZA(17):

Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Adam Łącki, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Ewelina Ptak, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Joanna Walaszczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(7):

Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Kozakowskiemu Witoldowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (10:26) (druk nr VI/13)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Joanna Walaszczyk, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Adam Łącki, Maciej Awiżeń, Ewelina Ptak, Krystyna Śliwińska, Paweł Szafran, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Marek Mazurkiewicz, Józef Kołt, Borysław Zatoka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(6):

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Michnikowi Bogusławowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (10:27) (druk nr VI/14)

Wyniki imienne:

ZA(17):

Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Borysław Zatoka, Anita Piszko, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Paweł Szafran, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Adam Łącki, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Krystyna Śliwińska, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(8):

Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Mirskiej Zofii Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (10:29) (druk nr VI/15)

Wyniki imienne:

ZA(18):

Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Robert Duma, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Tomasz Nowicki, Adam Łącki, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(7):

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Piątkowi Bogusławowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (10:31) (druk nr VI/16)

Wyniki imienne:

ZA(18):

Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Adam Łącki, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Paweł Szafran, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Józef Kołt, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(8):

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ptakowi Marianowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (10:32) (druk nr VI/17)

Wyniki imienne:

ZA(17):

Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Ewelina Ptak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Paweł Szafran, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Krystyna Śliwińska, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(8):

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Štefkovi Jaroslavovi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (10:33) (druk nr VI/18)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Paweł Szafran, Józef Kołt, Adam Łącki, Joanna Walaszczyk, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Anita Piszko, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Krystyna Śliwińska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(7):

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Szatanowi Kazimierzowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (10:35) (druk nr VI/19)

Wyniki imienne:

ZA(17):

Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Józef Kołt, Paweł Szafran, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak, Tomasz Nowicki, Adam Łącki, Marek Mazurkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Krystyna Śliwińska, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(8):

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tambor Bernadecie Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (10:36) (druk nr VI/20)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Joanna Walaszczyk, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński, Józef Kołt, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Adam Łącki, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(7):

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Załuskiemu Waldemarowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (10:37) (druk nr VI/21)

Wyniki imienne:

ZA(16):

Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Ewelina Ptak, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński, Paweł Szafran, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Adam Łącki, Józef Kołt, Tomasz Nowicki, Piotr Marchewka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(9):

Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zespołowi Ludowemu Siekiereczki Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (10:39)

(druk nr VI/22)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Józef Kołt, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Grzegorz Kuzak, Paweł Szafran, Robert Duma, Tomasz Nowicki, Ryszard Niebieszczański, Joanna Walaszczyk, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Małgorzata Kanecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(7):

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz

 

 

 

 

Sporządziła:  Diana Zając

        Biuro Rady Powiatu