Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZPAIB.6740.2.34.2023

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Na podstawie art. 34a  ustawy Prawo budowlane Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20

działając z upoważnienia Starosty Kłodzkiego informuję

o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

z wniosku: P4 Sp. z o.o.

złożonego w dniu 15.05.2023 r.

w zakresie: budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie KL3092A wraz z kablową linią elektroenergetyczną i kanalizacją światłowodową w miejscowości Szalejów Górny, dz. nr 331 (AM-1), obręb ewidencyjny: Szalejów Górny, jedn. ewidencyjna: Kłodzko - gmina

W myśl art. 34a ustawy Prawo budowlane Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 Organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu informację o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej oraz informuje o tym postępowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze właściwości tego organu. Do informacji stosuje się odpowiednio przepis art. 30a pkt 1.