Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 14 lipca 2023 roku

 

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

 

VII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

 

w dniu 14 lipca 2023 roku

 

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018  r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych,

przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Głosowanie w sprawie:

Wniosek o zmianę porządku obrad VII sesji nadzwyczajnej poprzez wprowadzenie pkt 4- rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (09:06)

 

Wyniki imienne:

 

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Waldemar Bicz, Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Robert Duma, Jarosław Przybył, Mariusz Borcz, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka, Anita Piszko, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jolanta Walkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Nowa Ruda zadania własnego Powiatu Kłodzkiego w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie (druk nr VII/1). (09:12)

 

Wyniki imienne:

 

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Mariusz Borcz, Piotr Marchewka, Maciej Awiżeń, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Waldemar Bicz, Joanna Walaszczyk, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Robert Duma, Anita Piszko, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jolanta Walkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr VII/2). (09:14)

 

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka, Sławomir Karwowski, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Anita Piszko, Mariusz Borcz, Ewelina Ptak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Maciej Awiżeń, Waldemar Bicz, Jarosław Przybył, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Joanna Walaszczyk, Adam Łącki, Michał Cisakowski, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Ryszard Niebieszczański, Krystyna Śliwińska, Jolanta Walkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki

 

 

 

Sporządziła:  Marta Paprocka

        Biuro Rady Powiatu