Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja Starosty Kłodzkiego o wyniku II przetargu dla działki nr 108/1

GN.6840.1.12.2016.GN3.                                                 Kłodzko, dn. 31  lipca 2023 r.  

 

INFORMACJA

STAROSTY KŁODZKIEGO

O WYNIKU  II PRZETARGU

  1. Data przetargu: 18 lipca 2023 r.    
  2. Miejsce przetargu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, Sala Konferencyjna,  pokój nr 1.1.

       3.Rodzaj przetargu:  II przetarg ustny nieograniczony.

      4.Dane nieruchomości: nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona  w Kłodzku, przy ul. Stanisława        Wyspiańskiego 2 I, ozn. geodez. jako działka nr 108/1 (AM – 3) obręb Ptasia Góra o pow. 0,1756 ha.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00099020/5

5.Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu – 0

6.   Liczba uczestników niedopuszczonych do przetargu - 0

7.   Cena wywoławcza: : 170 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy  złotych).

8.   Przetarg nieskuteczny z powodu braku oferentów.

 

 

Niniejsza informacja zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 oraz dodatkowo w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, przy ul. Wyspiańskiego 2K  na okres 7 dni.