Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VIII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 sierpnia 2023 roku

OGŁOSZENIE

Termin: 30.08.2023, g. 10.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołów z VI i VII (nadzwyczajnej) sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 4. 4. Przygotowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki do rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024.
 5. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok,
  2. b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. c. oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (druk nr VIII/3)
  4. d. ustalenia zwiększonej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Kłodzki,
  5. e. określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok,
  6. f. uchylenia uchwały nr IV/22/2023 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kłodzkiego oraz planu finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku za I półrocze danego roku budżetowego,
  7. g. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu kłodzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kłodzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  8. h. pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej,
  9. i. przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na 2024 rok,
  10. j. utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu i nadania jej statutu,
  11. k. rozpatrzenia skargi z dnia 19 czerwca 2023 roku na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku.
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań, a także informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego oraz uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego podjętych w I półroczu 2023 roku.
 7. 7. Interpelacje i pytania radnych.
 8. 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. 9. Sprawy różne.
 10. 10. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.