Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 30 sierpnia 2023 roku

Termin: 30.08.2023, g. 08:15

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109

Porządek obrad:

 1. 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. 2. Informacja zarządu z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2023 roku oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej.
 3. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad VIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie:
  1. a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok,
  2. b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego
  3. c. oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
  4. d. ustalenia zwiększonej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Kłodzki
  5. e. określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok
  6. f. przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na 2024 rok
  7. g. uchylenia uchwały nr IV/22/2023 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kłodzkiego oraz planu finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku za I półrocze danego roku budżetowego
 4. 4. Sprawy różne:
  1. a. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
  2. b. przyjęcie protokołów nr 5/23 z posiedzenia w dniu 30 maja 2023 roku, 6/23 z posiedzenie w dniu 28 czerwca 2023 roku oraz 7/2023 z posiedzenia w dniu 14 lipca 2023 roku