Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

1. Zasady ogólne

W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane projekty dotyczące wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach powiatu zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Realizacja zadań powiatu w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku kalendarzowego przy czym, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania inwestycyjnego lub bieżącego na lata następne, na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.

Zadania zgłaszane do budżetu obywatelskiego będą realizowane na obszarze powiatu kłodzkiego i mają służyć jego mieszkańcom.

Zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane na majątku powiatu lub majątku gminy po uzyskaniu i załączeniu do formularza zgłoszeniowego zadania zgody dysponenta majątku na jego wykorzystanie do celów realizacji budżetu obywatelskiego oraz zobowiązanie dysponenta do dalszego ewentualnego utrzymania.

Łączna kwota przeznaczona z budżetu Powiatu Kłodzkiego na budżet obywatelski w roku 2024 wynosi 180 000 zł.

Koszt jednego zgłoszonego zadania w ramach budżetu obywatelskiego musi być większy niż 5 000 zł i nie może przekroczyć 15 000 zł.

 

PDFUchwała Nr VI/44/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego (316,29KB)

PDFUchwała Nr 193/2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok , wzoru formularza zgłoszenia propozycji zadania oraz listy osób popierających zgłoszone zadanie do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok (1,24MB)

PDFUchwała Nr VIII/67/2023 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok (328,81KB)

PDFUchwała Nr 227/2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 193/2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu konsultacji społecznych w w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok , wzoru formularza zgłoszenia propozycji zadania ... (587,06KB)

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - Budżet Obywatelski Powiatu Kłodzkiego (100,18KB)