Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 5 września 2023 roku

Termin: 05.09.2023, g. 10:00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109

Porządek obrad:

  1. 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. 2. Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w zakresie realizacji zadań (w 2022 roku oraz na bieżąco) finansowanych przez PFRON na likwidację barier architektonicznych i technicznych.
  3. 3. Kontrola Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie realizacji inwestycji drogowych na drogach powiatowych w latach 2021- 2022, w kontekście zapisów „Programu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego” - przyjętego uchwałą nr II/18/2012 Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 7 marca 2012 r. wraz z informacją na temat inwestycji bieżących i planów na rok 2024.
  4. 4. Przyjęcie protokołu oraz sprawozdania pokontrolnego z kontroli realizacji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego za lata 2021-2022. Ocena obowiązujących zasad zawartych w uchwale Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego.
  5. 5. Sprawy różne:
    1. a. ustalenia daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
    2. b. przyjęcie protokołów nr 4/23 z dnia 10 maja 2023 roku i 5/23 z dnia 13 czerwca 2023 roku.