Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VIII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 sierpnia 2023 roku

 

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

VIII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 30 sierpnia 2023 roku

 

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018  r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych, przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 czerwca 2023 roku. Godz. 10:15

Wyniki imienne:

ZA - 26:

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Sławomir Karwowski, Ryszard Niebieszczański, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Piotr Marchewka, Paweł Szafran, Małgorzata Kanecka, Jolanta Walkiewicz, Waldemar Bicz, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński, Krystyna Śliwińska, Robert Duma, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka

 

PRZECIW - 0

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ- 0

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 1:

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z VII (nadzwyczajnej) sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 14 lipca 2023 roku. godz. 10:17

 

Wyniki imienne:

ZA- 25:

Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Mariusz Borcz, Sławomir Karwowski, Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Waldemar Bicz, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Maciej Awiżeń, Jacek Hecht, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Tomasz Nowicki, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz, Borysław Zatoka

 

PRZECIW - 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 1:

Paweł Szafran

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 1:

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr VIII/1) godz. 10:26

 

Wyniki imienne:

ZA - 21:

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Jacek Hecht, Małgorzata Kanecka, Tomasz Nowicki, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Tadeusz Zieliński, Jarosław Przybył, Adam Łącki, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Anita Piszko, Paweł Szafran, Borysław Zatoka

 

PRZECIW - 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 5:

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Mariusz Borcz

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 1:

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VIII/2), godz. 10:28

 

Wyniki imienne:

ZA - 21:

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Marek Mazurkiewicz, Sławomir Karwowski, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Ewelina Ptak, Paweł Szafran, Jolanta Walkiewicz, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Tomasz Nowicki, Anita Piszko, Jacek Hecht, Adam Łącki, Borysław Zatoka

 

PRZECIW- 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 5:

Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 1:

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (druk nr VIII/3) godz. 10:29

 

Wyniki imienne:

ZA - 22:

Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Paweł Szafran, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Jacek Hecht, Józef Kołt, Robert Duma

 

PRZECIW -0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 4:

Joanna Walaszczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI -1:

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zwiększonej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Kłodzki (druk nr VIII/4), godz. 10:30

 

Wyniki imienne:

ZA - 26:

Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński, Joanna Walaszczyk, Paweł Szafran, Mariusz Borcz, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Anita Piszko, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Krystyna Śliwińska, Jarosław Przybył, Józef Kołt, Michał Cisakowski, Tomasz Nowicki

 

PRZECIW - 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 0:

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI -1:

Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok (druk nr VIII/5) godz. 10:31

 

Wyniki imienne:

ZA - 26:

Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Sławomir Karwowski, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Mariusz Borcz, Piotr Marchewka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Waldemar Bicz, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Michał Cisakowski, Józef Kołt, Tadeusz Zieliński, Paweł Szafran, Adam Łącki, Anita Piszko, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Robert Duma, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Krystyna Śliwińska

 

PRZECIW - 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 0:

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 1:

Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IV/22/2023 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kłodzkiego oraz planu finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku za I półrocze danego roku budżetowego ( druk nr VIII/6) godz. 10:32

 

Wyniki imienne:

ZA- 26:

Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Sławomir Karwowski, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Waldemar Bicz, Borysław Zatoka, Małgorzata Kanecka, Mariusz Borcz, Tadeusz Zieliński, Joanna Walaszczyk, Robert Duma, Ewelina Ptak, Paweł Szafran, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył, Józef Kołt, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska, Anita Piszko

 

PRZECIW - 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 0:

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 1:

Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu kłodzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kłodzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr VIII/7) godz. 10:33

 

Wyniki imienne:

ZA - 26:

Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Piotr Marchewka, Tadeusz Zieliński, Borysław Zatoka, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Ewelina Ptak, Sławomir Karwowski, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Robert Duma, Jacek Hecht, Jolanta Walkiewicz, Waldemar Bicz, Anita Piszko, Krystyna Śliwińska, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Adam Łącki

 

PRZECIW - 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 0:

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 1:

Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr VIII/8) godz. 10:34

 

Wyniki imienne:

ZA - 25:

Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Michał Cisakowski, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Tadeusz Zieliński, Józef Kołt, Mariusz Borcz, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Waldemar Bicz, Anita Piszko, Paweł Szafran, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Sławomir Karwowski, Krystyna Śliwińska

 

PRZECIW - 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 1:

Zbigniew Łopusiewicz

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 1:

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na 2024 rok (druk nr VIII/9) godz. 10:35

 

Wyniki imienne:

ZA- 26:

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Mariusz Borcz, Borysław Zatoka, Jarosław Przybył, Józef Kołt, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Waldemar Bicz, Ewelina Ptak, Robert Duma, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Maciej Awiżeń, Paweł Szafran, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska, Anita Piszko, Joanna Walaszczyk, Piotr Marchewka

 

PRZECIW - 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 0:

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 1:

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu i nadania jej statutu godz. 11:32

 

Wyniki imienne:

ZA - 26:

Michał Cisakowski, Joanna Walaszczyk, Ewelina Ptak, Mariusz Borcz, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Sławomir Karwowski, Adam Łącki, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Paweł Szafran, Józef Kołt, Jolanta Walkiewicz, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Waldemar Bicz, Krystyna Śliwińska, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Jacek Hecht, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

 

PRZECIW - 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 0:

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 1:

Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 czerwca 2023 roku na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku (druk nr VIII/11 godz. 11:38

 

Wyniki imienne:

ZA - 24:

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki, Sławomir Karwowski, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Joanna Walaszczyk, Paweł Szafran, Jolanta Walkiewicz, Mariusz Borcz, Anita Piszko, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Piotr Marchewka, Waldemar Bicz, Krystyna Śliwińska

 

PRZECIW- 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ- 1:

Borysław Zatoka

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 2:

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Józef Kołt

 

 

Sporządziła:  Diana Zając

        Biuro Rady Powiatu