Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego o wyniku przetargu - dz. nr 4/5. nr 4/9, AM-1, obręb Niedźwiedna, Bystrzyca Kłodzka

Kłodzko, 21.09.2023 r.

 

GN.6840.2.1.2019.GN6

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

O WYNIKU PRZETARGU

 

  1.  Data przetargu: 12.09.2023 r.  

 

  1.  Miejsce przetargu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, pokój nr 1.1.

 

  1. Rodzaj przetargu: I przetarg ustny nieograniczony

 

  1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość niezabudowana położona w Bystrzycy Kłodzkiej w okolicy ul. Floriańskiej,  oznaczona geodezyjnie jako dz. nr  4/5, (AM-1), obręb 0004 Niedźwiedna o powierzchni 0,0347 ha oraz dz. nr 4/9, AM-1, obręb 0004 Niedźwiedna o powierzchni 0,2608 ha, wpisana do księgi wieczystej nr SW1K/00062119/8.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu dla części miasta Bystrzyca Kłodzka obejmujący dzielnicę staromiejską miasta Bystrzyca Kłodzka       i tereny położone między: zabudową mieszkaniową przy ul. Lotników, ul. Odrowąża, ul. 1 Maja, ul. Kłodzką, terenami kolejowymi, rzeką Nysą Kłodzką, granicami własności Mondi Packaging BZWP, zabudową mieszkaniowa przy ul. C.K.Norwida, rzeką Bystrzycą Kłodzką, ul. Krakowską, ul. Kasztanową, granicami własności Fabryki Mebli, pl. T. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. J. Słowackiego, zabudową mieszkaniową przy ulicach: H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza, K. Świerczewskiego, zatwierdzonym uchwałą nr LXII/540/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2010 r.  działka  nr 4/9 położona jest na terenie oznaczonym symbolem D50U, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa; działka nr 4/5 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem D028 KD-X: ciąg pieszo – jezdny.

 

  1. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w I przetargu: 0

 

  1. Liczba osób niedopuszczonych do I przetargu: 0

 

  1. Cena wywoławcza nieruchomości: 137 000,00 zł  netto (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych netto)

 

  1. Nabywca nieruchomości: I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym wobec braku oferentów.

 

Niniejsza informacja zostaje na okres 7 dni wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 oraz  opublikowana na stronie  www.bip.powiat.klodzko.pl.

 

Sporządziła: Ilona Siudak