Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IX sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 września 2023 roku

OGŁOSZENIE

Termin: 27.09.2023, g. 10.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109.

Przed rozpoczęciem sesji Rady Powiatu Kłodzkiego odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów Stypendium
Uczniowskiego Programu Stypendialnego Powiatu Kłodzkiego "Discipulus Exemplorum".

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 4. 4. Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2023 roku oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej.
 5. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok,
  2. b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. c. pozbawienia drogi położonej na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (część drogi 3226D - ul. Noworudzka w Kłodzku).
 6. 6. Sprawozdanie pokontrolne Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego za lata 2021-2022. Ocena obowiązujących zasad zawartych w uchwale Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego.
 7. 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 8. 8. Interpelacje i pytania radnych.
 9. 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. 10. Sprawy różne.
 11. 11. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.