Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IX sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 września 2023 roku

 

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

IX sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 27 września 2023 roku

 

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018  r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych, przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. godz. 10:14

Wyniki imienne:

ZA - 24:

Piotr Marchewka, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Joanna Walaszczyk, Tadeusz Zieliński, Paweł Szafran, Grzegorz Kuzak, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Sławomir Karwowski, Robert Duma, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Anita Piszko, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ewelina Ptak, Krystyna Śliwińska, Tomasz Nowicki, Jolanta Walkiewicz

PRZECIW - 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 1:

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 2:

Waldemar Bicz, Jarosław Przybył.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr IX/1), godz. 10:17

Wyniki imienne:

ZA - 24:

Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Robert Duma, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Borysław Zatoka, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Adam Łącki, Józef Kołt, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska

PRZECIW - 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 0:

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 3:

Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  IX/2), godz. 10:19

Wyniki imienne:

ZA - 25:

Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tadeusz Zieliński, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Joanna Walaszczyk, Robert Duma, Borysław Zatoka, Tomasz Nowicki, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Józef Kołt, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Krystyna Śliwińska, Jolanta Walkiewicz

PRZECIW- 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 0:

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 2:

Waldemar Bicz, Jarosław Przybył.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi położonej na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (część drogi 3226D - ul. Noworudzka w Kłodzku) (druk nr IX/3), godz. 10:21

Wyniki imienne:

ZA- 22:

Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Adam Łącki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Józef Kołt, Jacek Hecht, Jolanta Walkiewicz, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka

PRZECIW- 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ- 3:

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska.

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 2:

Waldemar Bicz, Jarosław Przybył

 

 

Sporządziła:  Diana Zając

        Biuro Rady Powiatu