Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 października 2023 roku

OGŁOSZENIE

Termin: 27.10.2023, g. 10.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z IX i X- uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 4. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr XI/1)
  2. b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XI/2)
  3. c. określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 roku (druk nr XI/3)
  4. d. ustalenia na 2024 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia (druk nr XI/4),
  5. e. zatwierdzenia programu naprawczego dla podmiotu leczniczego "Zespól Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku na lata 2023- 2025(druk nr XI/5),
  6. f. skargi z dnia 5 października 2023 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wniesionej przez Gminę Nowa Ruda na uchwałę Rady Powiatu Kłodzkiego nr VI/38/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie pozbawienia drogi położonej na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr XI/5)
 5. 5. Sprawozdanie pokontrolne Komisji Rewizyjnej z kontroli:
  1. a. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w zakresie realizacji zadań (w 2022 roku oraz na bieżąco) finansowanych przez PFRON na likwidację barier architektonicznych i technicznych
  2. b. Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie realizacji inwestycji drogowych na drogach powiatowych w latach 2021- 2022, w kontekście zapisów „Programu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego” - przyjętego uchwałą nr II/18/2012 Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 7 marca 2012 r. wraz z informacją na temat inwestycji bieżących i planów na rok 2024
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań oraz informacja na temat realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego za trzy kwartały 2023 roku.
 7. 7. Interpelacje i pytania radnych.
 8. 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. 9. Sprawy różne.
 10. 10. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.