Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 października 2023 roku

 

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

XI  sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 27 października 2023 roku

 

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018  r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych, przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, godz. 10:10

Wyniki imienne:

ZA - 25:

Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Anita Piszko, Joanna Walaszczyk, Sławomir Karwowski, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Jarosław Przybył, Krystyna Śliwińska, Jolanta Walkiewicz, Adam Łącki, Waldemar Bicz

PRZECIW - 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 0:

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 2:

Robert Duma, Józef Kołt

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z X uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, godz. 10:11

Wyniki imienne:

ZA - 25:

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Jacek Hecht, Paweł Szafran, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Borysław Zatoka, Joanna Walaszczyk, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Sławomir Karwowski, Adam Łącki, Jarosław Przybył, Krystyna Śliwińska, Tadeusz Zieliński, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jolanta Walkiewicz, Maciej Awiżeń, Waldemar Bicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

PRZECIW - 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 0:

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 2:

Robert Duma, Józef Kołt

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr XI/1), godz.  10:12

Wyniki imienne:

ZA- 22:

Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki, Sławomir Karwowski, Jacek Hecht, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Anita Piszko, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Michał Cisakowski, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Waldemar Bicz, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz

PRZECIW- 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 3:

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 2:

Robert Duma, Józef Kołt

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  XI/2), godz. 10:14

Wyniki imienne:

ZA - 22:

Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Maciej Awiżeń, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Waldemar Bicz, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz

PRZECIW- 2:

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

WSTRZYMUJĘ SIĘ- 1:

Mariusz Borcz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 2:

Robert Duma, Józef Kołt

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 roku (druk nr XI/3), godz. 10:16

Wyniki imienne:

ZA- 26:

Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Małgorzata Kanecka, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki, Tomasz Nowicki, Paweł Szafran, Sławomir Karwowski, Joanna Walaszczyk, Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz

PRZECIW- 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 0:

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI -1:

Robert Duma

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2024 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia (druk nr XI/4), godz. 10:18

Wyniki imienne:

ZA- 26:

Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski, Józef Kołt, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Zbigniew Łopusiewicz, Waldemar Bicz, Adam Łącki, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Sławomir Karwowski, Jacek Hecht, Joanna Walaszczyk, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Mariusz Borcz, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Krystyna Śliwińska, Jolanta Walkiewicz

PRZECIW- 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ- 0:

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 1:

Robert Duma

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego dla podmiotu leczniczego "Zespól Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku na lata 2023- 2025(druk nr XI/5), godz. 10:20

Wyniki imienne:

ZA- 23:

Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka, Jacek Hecht, Maciej Awiżeń, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Paweł Szafran, Sławomir Karwowski, Adam Łącki, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Piotr Marchewka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Mariusz Borcz, Jolanta Walkiewicz

PRZECIW- 1:

Joanna Walaszczyk

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 2:

Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 1:

Robert Duma

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 5 października 2023 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wniesionej przez Gminę Nowa Ruda na uchwałę Rady Powiatu Kłodzkiego nr VI/38/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie pozbawienia drogi położonej na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr XI/6), godz. 10:21

Wyniki imienne:

ZA- 19:

Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Maciej Awiżeń, Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Jolanta Walkiewicz, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański

PRZECIW - 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ- 7:

Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Sławomir Karwowski, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 1:

Robert Duma

 

 

 

Sporządziła:  Diana Zając

        Biuro Rady Powiatu