Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 29 listopada 2023 roku

OGŁOSZENIE

Termin: 29.11.2023, g. 10:30

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109

 1. Porządek obrad:
 2. 1. Otwarcie sesji.
 3. 2. Ustalenie porządku obrad.
 4. 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 5. 4. Informacja na temat bieżącej działalności spółki PKS w Kłodzku S.A.- w restrukturyzacji, jej sytuacji finansowej oraz procesu restrukturyzacji.
 6. 5. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników.
 7. 6. Uchwalenie Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024:
  1. a. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (druk nr XII/1).
 8. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr XII/2)
  2. b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XII/3)
  3. c. wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości (druk nr XII/4),
  4. d. wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku za rok 2023 i rok 2024 (druk nr XII/5)
  5. e. określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2024 (druk nr XII/6)
 9. 8. Sprawozdanie pokontrolne Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji uchwały nr VI/44/2022 i działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego zmierzających do kompleksowego przejścia jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego na model ogrzewania niskoemisyjnego
 10. 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 11. 10. Interpelacje i pytania radnych.
 12. 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. 12. Sprawy różne.
 14. 13. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.